Kunstterapi

Jeg er utdannet Eksaminert Jungiansk Kunstterapeut ved SATTVA Kunstterapeautisk Institutt i Tromsø.

2 1/2 år fra aug 2003-nov 2005, avsluttet med spesialoppgaven 2007


Utdannelsen er basert på dybdepsykologi med hovedvekt på C. G. Jung og hans positive og optimistiske teori, om hvordan våre egenskaper og

muligheter alltid kan brukes til å hjelpe oss selv når problemene fastner i kroppen.

I Kunstterapi brukes kreative metoder som f eks. maling, tegning, leire, bevegelse og musikk for å uttrykke det indre livet.


 

Kunstterapi

et verktøy for forandring


Kunstterapi innebærer at en igjennom form og farger gir uttrykk for tanker og følelser som kan være vanskelig å sette ord på.

Et eksempel på problem kan være ulike livskriser, utbrenthet, stress, angst og uro.

Metoden krever ingen kreative anlegg, men skal sees som et spontant uttrykk for indre tilstand.


Shamanism and Healing Art:

Kurs i Shamanism and Healing Art 6 dager fra 22- 28 juni 2008 på SATTVA Kunstterapeutisk Institutt i Tromsø.

På kurset arbeidet jeg med klassiske sjamanistiske teknikker kombinert med kunstneriske uttrykk for å skape forbindelse mellom det indre og yttre.

Gjøre det usynlige synlig.


Sjamanisme i kunstterapi: Å lytte, se og undres.

Med fokus på å lytte til naturen, kroppen, følelsene, og sinnet.

I Sjamanens verden lever alt; steinene, trærne, elver, hav og alt som er skapt av skaperkraften

.

Ta kontakt.

Jeg kan tilby kunstterapeutisk veiledning /Samtaler / Selvutvikling  /Individuelle timer.En mullighet for å få større klarhet i ditt eget liv.© Copyright. All Rights Reserved.